Union information~ Vietnamese ver.~

Lời chào từ giám đốc đại diện

Kính gửi Đại diện Ban Giám Đốc,

Hiệp hội Hợp tác Open Asia được thành lập với mục đích hỗ trợ các công ty thành viên, bằng cách tiếp nhận và đào tạo thực tập sinh kỹ thuật người nước ngoài dựa trên hệ thống quy chuẩn. 

Hệ thống đào tạo thực tập kỹ thuật dành cho người nước ngoài được thiết kế với mục đích chuyển giao kỹ năng, công nghệ và kiến thức tới các nước đang phát triển, nhằm hướng tới việc thúc đẩy sự phát triển hài hòa với cộng đồng quốc tế, mà trong đó Nhật Bản đóng vai trò là một quốc gia phát triển. Mục tiêu đề ra đó là hợp tác cùng Cục phát triển nguồn nhân lực, điều mà sẽ trở thành yếu tố chính đối với nền kinh tế của các nước đang phát triển.

Đối với những thực tập sinh tương lai, chúng tôi thực lòng mong muốn họ có thể lĩnh hội được những kỹ năng, tri thức của người Nhật, thông qua hệ thống đào tạo được hợp chuẩn. Từ đó, chúng tôi cũng hy vọng các bạn sẽ trở thành những nhân tài, chịu trách nhiệm với đất nước trong thời gian tới.

Chúng tôi xin đảm bảo sẽ luôn hoàn thành trách nhiệm của mình như một tổ chức giám sát, bao gồm việc thực hiện đào tạo một cách phù hợp và hỗ trợ các bạn học viên theo các nguyên tắc cơ bản của hệ thống đào tạo kỹ thuật cho người nước ngoài.

Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ tổ chức nhiều chuyến thăm nhằm hỗ trợ và quản lý một cách chặt chẽ việc đào tạo, kiểm toán, kiểm tra chuyển giao đào tạo kỹ thuật, vv để việc đào tạo kỹ thuật tại các công ty thành viên với tư cách là “học viên thực hành” được diễn ra một cách chính xác và suôn sẻ theo đúng kế hoạch.

Chúng tôi phải thừa nhận rằng, chính do tỷ lệ sinh và dân số già giảm, thêm vào đó là việc môi trường kinh doanh quốc tế ngày càng biến động, việc đảm bảo nguồn nhân lực đang trở nên tương đối khó khăn trong khu vực. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ làm hết khả năng nhằm đem lại hiệu quả tăng cường nền tảng kinh tế của các công ty thành viên.

Hiệp hội Hợp tác Open Asia

Đại diện Ban giám đốc Nagahiro Shimizu